ODTÜ en az 50 KPSS puan ile işçi alımı yapacak! İşte müracaat tarihi ve formu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrası uyarınca Büro İşçisi, Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi, Tekniker ve Paklık Görevlisi takımlarına işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar yerinden yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmaksızın istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, tekrar adaylardan en az 50 KPSS puan kaidesi arıyor. İşte müracaat ayrıntıları…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi  işçi alımı müracaatları 14 Eylül 2022 tarihinde başlayıp 30 Eylül 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Çankaya/Ankara adresinde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Evrak ve Arşiv Müdürlüğü’ne şahsen yahut posta yolu ile müracaatta bulunabilecek.

BAŞVURU EVRAKLARI

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2. Diplomanın okul ya da noter onaylı sureti yahut e-devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet evrakı.

3. 2020 yılı KPSS (P93) yahut KPSS (P94) puan çeşidinden birini içeren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç dokümanı.

4. Askerlik Durum Evrakı (e-devlet üzerinden barkodlu belge) (Erkek adaylar)

5. SGK Tüm Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden barkodlu belge)

“SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi” sekmesi üzerinden tüm hizmet bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil Bilgileri) barkodlu doküman oluşturulacaktır. Dayanak Hizmetleri-Basit Bakım durumuna başvuranlar için Sertifika, Ustalık ya da Kalfalık evrakına sahip müracaat adayı, ilgili belgeyi ibraz edecektir.

6. İsimli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden barkodlu belge)

v7. Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi konumuna başvuranlar için

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.

3. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak.

4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği (Askerliğini yapmış yahut tecil ettirmiş) olmamak. Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi için başvuracak adayların askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a. Taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına mahkûm olmamak.
b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine, özel hayata ve hayatın bilinmeyen alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı cürümler ile uyuşturucu yahut uyarıcı husus cürümleri, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş cürümlerinden mahkûm olmamak.
c. Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine, özel hayata ve hayatın kapalı alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı cürümler ile uyuşturucu yahut uyarıcı unsur hatalarından ötürü hakkında devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilmemek.

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla sıhhat açısından misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek beden ve akıl hastalığı ile mahzuru bulunmamak.

8. Tüm durumlar için haftalık çalışma müddeti (40) saati aşmayacak halde ilgili ünitenin idaresi tarafından belirlenecek saatlerde vazife yapma (gece dahil) kaidesini kabul etmek, vardiyalı çalışmasına pürüz durumu bulunmamak.

9. Adaylarla hizmet kontratı yapılacak olup, kontratta belirtilen kaideleri yerine getirmeyen adayların mukaveleleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

RESMİ İLAN METNİNE ULAŞABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.