Bekçilik imtihan tarihi belirli oldu! 2022/1 ön sıhhat denetimi, yazılı ve kelamlı imtihan nasıl olacak?

Polis Akademisi tarafından yapılan resmi duyuruda, ‘2022/1. Devir Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş İmtihanına katılacak adayların müracaat kabul ve ön sıhhat denetimi merkezleri ile imtihan tarihleri açıklanmıştır.’ Tabirlerine yer verildi. Pekala bekçilik imtihanı ne vakit yapılacak?

BEKÇİLİK İMTİHANI NASIL OLACAK?

Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği İmtihanına girmeden evvel müracaatı alındıktan sonra Ön Sıhhat Denetim Kurulu tarafından ön sıhhat denetiminden geçirilir.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş İmtihanı, Yazılı İmtihan, Fiziki Yeterlilik İmtihanı ve Kelamlı İmtihan biçiminde yapılır. Adayların Müracaat ve İmtihan Merkezleri ile imtihan tarihleri katılaşıp internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İmtihan komitesi kararlarına itiraz edilemez. 

İMTİHAN TARİHLERİ MUHAKKAK OLDU!

2022/1. Devir Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı İmtihanı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas vilayet merkezlerinde yapılacaktır.


BEKÇİLİK İMTİHAN GİRİŞ DOKÜMANI NE VAKİT YAYIMLANIR?

Adaylara ilişkin imtihan giriş dokümanları 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

İMTİHAN GİRİŞ DOKÜMANI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ

Kıymetlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış karşılık sayısının dörtte biri hakikat karşılık sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

İmtihanda kıymetlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

ÖN SIHHAT DENETİMİ

Müracaat Kabul Kurulu tarafından müracaatları kabul edilen adaylar; birebir gün içerisinde ilgili Ön Sıhhat Denetimi Komitesi tarafından ön sıhhat denetiminden geçirilecektir.

Ön Sıhhat Denetimi Emniyet Teşkilatı Sıhhat Kuralları Yönetmeliğine nazaran yapılacaktır. Ön Sıhhat Denetimi Komitesi tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur yahut Olamaz” formunda karar verilecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olamaz” kararı verilen adaylar imtihan etaplarına devam edemeyecektir.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur” kararı verilen adaylar, yazılı imtihana katılmaya hak kazanacaktır.

2022/1 BEKÇİLİK MÜRACAAT KAİDELERİ

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

 • En az lise yahut dengi okul mezunu olmak, 

 • En az 167 cm uzunluğunda olmak, 

 • d) Vücut kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) ortasında olmak. 

 • Müracaat yaptığı vilayet hudutları içerisinde son bir yıl yahut daha fazla müddettir ikamet ediyor olmak, 

 • Askerlik ödevini bitirmiş olmak, 

 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden evvelki yaş dikkate alınmak kaydıyla, müracaatların başladığı tarih prestijiyle 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak, 

 • Ağır mahpus yahut altı aydan fazla mahpus yahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanmak, dolanlı iflas yahut yüz kızartıcı öbür bir fiilden ötürü mahpus cezasından hükümlü bulunmamak,

 • Türk toplum telakkilerine nazaran makus şöhretli tanınmamak, 

 • Kamu haklarından yoksun olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak, 

 • Memuriyete mahzur bir hali bulunmamak, 

 • Silah taşımaya yahut silahlı misyon yapmaya türel bir manisi bulunmamak, 

 • Emniyet Teşkilatı Sıhhat Koşulları Yönetmeliğinde belirtilen koşulları taşımak, 

 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe karşıt mahiyette her türlü yazılı, sesli ve manzaralı yapıtları, kaydedildiği gerece bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı husus nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idari soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idari yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak, 

 • Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak, 

 • Sıhhat Yönetmeliği kararları hariç, rastgele bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, 

 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin meşru yahut yasa dışı uzantılarının aksiyonlarına, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, 

 • Müracaat tarihinde rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, 

 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

MÜRACAATTA HANGİ EVRAKLAR İSTENİYOR?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım imtihanına katılmak isteyen adaylardan;

a) İmtihan müracaat dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarasını gösterir evrakın aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, şoför evrakı, pasaport),

c) Diploma yahut süreksiz bitirme dokümanının aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için ilgili kurumda alınan denklik belgesi),

d) Müracaat ettiği vilayet sonları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir evrak,

e) Son bir yıl içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

f) Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5’inci unsurunda belirtilen mani hallerinin bulunmadığını tabir eden yazılı beyanları,

g) Şehit yahut görev malulü olanların eş yahut çocuklarından, şehitlik yahut görev malullüğü dokümanının ilgili kurumca onaylı örneği (S.G.K.’ dan alınan belge),

h) İmtihan fiyatının yatırıldığına dair banka dekontu,

i) Askerlik terhis dokümanı aslı ve fotokopisi,

j) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme evrakı,

) Sıhhat Bilgilendirme Formu istenecektir. (Adaylar, Sıhhat Bilgilendirme Formu ile birlikte varsa ilaç raporu, durum bildirir sıhhat şurası raporu, engelli sıhhat heyeti raporu, askerlikten muafiyet raporu, rastgele bir öğrenci adaylığından yahut işçi alımı adaylığından sıhhat nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sıhhat özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, doküman ve raporları Ön Sıhhat Denetimi Kuruluna sunmak zorundadır.) (Sağlık Bilgilendirme Formu müracaat yerleri açıklandığında internet ortamında yayınlanacaktır.)

MÜRACAAT KILAVUZU

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.